Sanctus.org

The Historic Lutheran Lectionary

September 2019

August 2019 October 2019
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

1

Trinity 11

Old Test: Gen. 4:1-15
Epistle: 1 Cor. 15:1-10
Gospel: Luke 18:9-14
1 Kings 18:1-19
Eph. 1:1-23

2

Hannah

1 Kings 18:20-40
Eph. 2:1-22

3

Gregory the Great, Pastor

1 Kings 19:1-21
Eph. 3:1-21

4

Moses

2 Kings 2:1-18
Eph. 4:1-24

5

Zacharias and Elizabeth

2 Kings 2:19-25; 2 Kings 4:1-17
Eph. 4:25-5:14

6

2 Kings 4:8-22; 2 Kings 4:32-37
Eph. 5:15-33

7

2 Kings 4:38-5:8
Eph. 6:1-24

8

Trinity 12

Old Test: Isaiah 29:17-24
Epistle: 2 Cor. 3:4-11
Gospel: Mark 7:31-37
2 Kings 5:9-27
Phil. 1:1-20

9

2 Kings 6:1-23
Phil. 1:21-2:11

10

2 Kings 9:1-13; 2 Kings 10:18-29
Phil. 2:12-30

11

2 Chron. 29:1-24
Phil. 3:1-21

12

2 Chron. 31:1-21
Phil. 4:1-23

13

2 Chron. 32:1-22
Col. 1:1-23

14

Holy Cross Day

Old Test:
Epistle: 1 Cor. 1:18-25
Gospel: John 12:20-33
2 Chron. 33:1-25
Col. 1:24-2:7

15

Trinity 13

Old Test: 2 Chron. 28:8-15
Epistle: Gal. 3:15-22
Gospel: Luke 10:21-37
2 Chron. 34:1-4; 2 Chron. 34:8-11; 2 Chron. 34:14-33
Col. 2:8-23

16

Cyprian of Carthage, Pastor and Martyr

2 Chron. 35:1-7; 2 Chron. 35:16-25
Col. 3:1-25

17

2 Chron. 36:1-23
Col. 4:1-18

18

Neh. 1:1-2:10
1 Tim. 1:1-20

19

Neh. 2:11-20; Neh. 4:1-6
1 Tim. 2:1-15

20

Neh. 4:7-23
1 Tim. 3:1-16

21

St. Matthew the Apostle and Evangelist

Old Test: Ezk. 2:8-3:11
Epistle: Eph. 4:7-14
Gospel: Matt. 9:9-13
Neh. 5:1-16; Neh. 6:1-9; Neh. 6:15-16
1 Tim. 4:1-16

22

Trinity 14

Old Test: Prov. 4:10-23
Epistle: Gal. 5:16-22
Gospel: Luke 17:11-19
Neh. 7:1-4; Neh. 8:1-18
1 Tim. 5:1-16

23

Neh. 9:1-21
1 Tim. 5:17-6:2

24

Neh. 9:22-38
1 Tim. 6:3-21

25

Mal. 1:1-14
Matt. 3:1-17

26

Mal. 2:1-3:5
Matt. 4:1-11

27

Mal. 3:6-4:6
Matt. 4:12-25

28

Deut. 1:1-18
Matt. 5:1-20

29

St. Michael and All the Angels

Old Test: Dan. 10:10-14; Dan. 12:1-3
Epistle: Rev. 12:7-12
Gospel: Matt. 18:1-11
Deut. 1:19-36
Matt. 5:21-48

30

Jerome, Translator of Holy Scripture

Deut. 1:37-2:15
Matt. 6:1-15